Koostöös loome turvalisust

Uudised

01-03
2016

Siseministeeriumis tunnustati siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseministeeriumis tunnustati siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid
Siseminister Hanno Pevkur tunnustas täna möödunud aastal erakordse panusega silma paistnud abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate rühmi ning vabatahtlikku tegevust toetanud organisatsioone ja eraisikuid.

„Vabatahtlikud on kutselistele politseinikele ja päästjatele oluliseks toeks, kelle roll kogukonna turvalisuse tagamisel on hindamatu. Eriti oluline on vabatahtlike tugi politseinikele ja päästjatele maapiirkondades. Tundes hästi kohalikke olusid, suudavad vabatahtlikud reageerida kiiresti ja seeläbi hoida ära või vähendada võimalikke kahjusid. Täna saime näidata nii vabatahtlikele kui nende toetajatele, et riik väärtustab kõrgelt nende tööd ja panust,“ lausus siseminister Hanno Pevkur.

2015. aasta vabatahtliku päästekomando aunimetuse pälvis 1998. aastal tegevust alustanud Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi vabatahtlik päästekomando, kes on teinud viimastel aastatel ära väga suure töö kogukonna turvalisuse tagamisel. Komandol oli möödunud aastal 116 väljasõitu, mida on kaks korda enam 2014. aastal. Päästeseltsi ruumides paiknevas õppeklassis viiakse läbi täiendkoolitusi ja ennetustöö alaseid loenguid. Praeguseks on koostöös Tartu Ennetusbürooga toimimas huvialaring, millest võtavad osa erinevas vanuses noored, kelledest loodetakse tulevikus täiendust vabatahtlikele päästjatele.

Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai PPA Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinike rühm, kes on nii kohalikul kui vabariiklikul tasandil edukalt vabatahtlike tegevust propageerinud. Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinikud osalevad aktiivselt erinevatel üritustel, kus tutvustatakse abipolitseilist tegevust ja vabatahtlike võimalusi oma kogukonna turvalisemaks muutmisel. 2015. aastal panustasid Jõhvi rühma abipolitseinikud politseilisse tegevusse 738 korral (kokku 7677 tundi).

2015. aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse pälvis Vormsi Merepääste Selts, mille eesmärgiks on tagada navigatsioonihooajal mereohutust Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal. Lisaks mereohutuse tagamisele on ühing olnud kohalikule kogukonnale toeks ka meditsiinilise abi ehk merekiirabi teenuse osutamisel. Viimase puhul omab ühing lisaks paadiga abistamisele valmidust transportida meedikuid maasturiga raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Merekiirabi teenuse osutamiseks omab ühing ühinguliikmete järjepideva töö tulemusena sõlmitud vastavasisulist lepingut Terviseametiga.
 
Samuti tunnustas siseminister asutusi ja eraisikuid, kes on toetanud oma piirkonna abipolitseinikke, vabatahtlikke päästjaid ja merepäästjaid nii rahaliselt kui ruumidega. Siseturvalisuse vabatahtlike toetamise eest 2015. aastal pälvisid tunnustuse AS Silberauto, Sindi Linnavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi juhatuse liige Maidu Lempu, OÜ Konesko Autotarvik,  OÜ Tugev Partner Võrumaa Autokooli juhataja Raul Kell, Paide Linnavalitsus ja Tallink Grupp AS.

Lisaks tunnustati tänukirjaga PPA Põlva politseijaoskonna abipolitseinike rühma, Jari Verner Lindroosi, Märt Praksi ja Jüri Pälli.

Toomas Viks
Siseministeeriumi pressinõunik
55 45679