Koostöös loome turvalisust

Uudised

26-02
2020

Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke

Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke
Siseministeeriumis toimunud tänuüritusel said aasta abipolitseinike rühma aunimetuse Narva politseijaoskonna abipolitseinikud ning parimaks vabatahtlikuks merepäästeühinguks kuulutati MTÜ Jaagupi Vabatahtlik Merepääste.

Siseminister Mart Helme, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning Põhja prefekt Kristian Jaani tunnustasid eile pidulikul aktusel 2019. aastal erilise panusega silma paistnud vabatahtlike päästjate, abipolitseinike ja merepäästjate rühmi ning nende toetajaid.

Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai Narva politseijaoskonna abipolitseinike rühm. „Narva abipolitseinike rühm on küll väike, ent silmapaistvalt üksmeelne. Tegemist on väga tublide abipolitseinikega, kes osalevad edukalt nii patrull- kui ka ennetustegevuses,“ selgitas Ida prefektuuri teabebüroo juht Agur Tehver. Näiteks suutsid nad eelmisel aastal teha ennetustööd kuus korda suuremas mahus kui üle-eelmisel aastal ning nende panus Narva elanike turvalisuse tagamisel on märkimisväärne.

„Narva abipolitseinikud teevad aktiivset koostööd ja nad väärtustavad turvalist kogukonda. Nende tunnustamine on oluline juba ka seetõttu, et Ida-Virumaal ei ole elanike aktiivne kaasarääkimine kogukonnaasjades igapäevane. Aasta abipolitseinike rühma tiitel, annab kindlust, et tehakse õiget asja,“ lisas Agur.

Parim vabatahtlik merepäästeühing on MTÜ Jaagupi Vabatahtlik Merepääste, mis tegutseb pika ajalooga rannakalurite tööpiirkonnas Häädemeestel, Pärnumaal. „Hindame väga vabatahtlikke merepäästjaid! Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad on väga aktiivsed – algusest peale on nad võtnud suuna kohaliku kogukonna veeohutuse tagamisele ning reageerimisvõimekuse arendamise kõrval on nad pannud suurt rõhku ka ennetusele,“ sõnas Lääne prefektuuri piirivalve välijuht Janek Pinta. Näiteks õpetasid nad Häädemeeste valla kooliõpilastele jääaugust pääsemist ning korraldasid ennetuspäeva, kus andsid mereohutusalaseid teadmisi enam kui 20-le Eesti haridusasutusele.

Parimaks vabatahtlikuks päästekomandoks tunnistati MTÜ Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts.

Vabatahtlike toetaja aunimetusega tunnustati neid, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga. Vabatahtlike merepäästjate toetaja aunimetuse pälvis AS Viking Life-Saving Equipment Estonia Tallinnast. Abipolitseinike toetaja aunimetusega tunnustati Kiili ja Saue vallavalitsust Harjumaalt ning MTÜ-d Turvaline Võrumaa.