Koostöös loome turvalisust

Uudised

19-04
2019

PPA ja Eesti Abipolitseinike Kogu vaatasid tulevikku

PPA ja Eesti Abipolitseinike Kogu vaatasid tulevikku
Tegusat koostööd (foto: Reelika Riimand/PPA)
Abipolitseinike nädalal kohtusid PPA peamajas Eesti Abipolitseinike Kogu ja PPA peadirektor ning ameti vabatahtlike tegevuse edendajad. Kokkusaamise põhieesmärgiks oli omavahel tuttavaks saada ning rääkida kogu edasistest arengusuundadest ja plaanidest.

PPA poolt korraldatud kokkusaamise alguses tervitas peadirektor Elmar Vaher uut abipolitseinike kogu esimeest Janek Nelsonit ning andis talle üle organisatsiooni põhiväärtustega tassi ning politseinike sajandat aastapäeva tähistava raamatu.  Ta lisas, et kahe organisatsooni kohtumine toimub väga tähenduslikul ajal. Nädalal, mil abipolitseinikud tähistavad oma 25. juubelisünnipäeva. PPA peadirektor soovis nii kogu esimehele, selle liikmetele kui kõikidele teistele abipolitseinikele üle Eestimaa piduküllast tähtpäeva ja palju jaksu edaspidiseks.

Kohtumisel PPA peamajas väljendas abipolitseinike kogu esimees Janek Nelson oma mõtteid esimesena. Ta rääkis, et alanud aasta kulgeb edasi selguse ja usalduse loomise rütmis. „Sel aastal ei ole mõtet oodata väga suurte rahaliste tegevuste planeerimist, sest olulisemaks saab praegusel hetkel meie organisatsioonis tugeva vundamendi loomine ja selle liikmetest kadumaläinud sisemise sädeme ülesleidmine,“ kinnitas Nelson. Kogu esimees rääkis, et üheks tema esimeseks eesmärgiks on juhatuse regulaarkoosolekud Tallinnast välja viia ning samal ajal kohtuda ka piirkondlike abipolitseinikega ning kontakt luua ka kohapealsete koordinaatorite ja rühmajuhtidega.

„Kindlasti on mul plaan jätkata traditsiooniks saanud foorumiga ning alustada huvipakkuvate vajaduspõhiste koolituste korraldamisega. Selle kõige kõrval ei ole vähemtähis ka liikmete aktiviseerimine ja nende kaasatuse suurendamine kogu tegevustesse,“ loetles esimees oma tegevusi.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher nõustus Janeki poolt ettekandes väljatoodud faktidega, et kogu on üle elanud rasked ajad ning uue mehe juhtimisel saavad asjad minna vaid paremaks. „Rahaasjadest rääkides tahan rõhutada, et olulisim on sedapuhku läbipaistvus ning realistlik mõõdetavus, kuidas ja milliste eesmärkide nimel PPA rahalist toetust kasutatakse,“ vahendas Vaher.

Ta tõi kohtumisel välja ka PPA ja AP kogu koostöö tõhustamise vajalikkuse ning pakkus variandina välja idee, et kogu kontor võiks tulevikus asuda näiteks vabatahtlike teenuse planeerijaga ühes ruumis. Lisaks pakkus peadirektor PPA poolset abi kogu IT-turvalisusküsimuste ja -lahenduste testimisel ja vajadusel parendamiselgi. Ühise laua taga arutleti veel sellegi üle, et abipolitseinike kogu võiks mõelda sellelegi, et suvepäevad kokku lüüa näiteks kutsemeisterlikkuse võistlustega nii nagu seda on teinud PPA. Nii on suurem võimalus ühte kohta tuua kokku suurem hulk turvalisusest lugupidavaid inimesi, kel soov ühiselt aega veeta, sporti teha ning vaimu värskena hoida.

Peadirektor kiitis heaks ka kogu esimehe mõtte abipolitseinikelegi arenguvestluste süsteemi loomist ning juhatuse soovi piirkonniti abipolitseinikega kohtumas käia. Ta lisas, et ei näe probleemi selleski kui need kohtumised meie juures toimuvad ja selles saavad kogule abiks olla kohapealsed koordinaatorid. Kahepoolselt kõneldi kohtumisel veel sellestki, et tulevikus kaasataks abipolitseinikke politseitöösse järjest enam nende personaalselt omapärast ja oskusest lähtuvalt. Siin tõi kogu esimees Hollandi näite, kus täna seda hoogsalt juba praktiseeritakse ning abipolitseinikke näiteks küberkuritegevuse ja jms juures töösse rakendatakse. Selle mõttega nõustus ka Elmar ning kinnitas, et ka PPA soovib suunata fookuse sellele, et abipolitseinike kaasataks järjest enam konkreetselt isiku kvalifikatsioonile vastavalt. „Meil on juba täna päris palju selliseid abipolitseinikke, kes on oma argielus teatud valdkonna spetsialistid ning neid saaks ja peaks selles võtmes ka enam rakendama,“ tunnistas Vaher. Ta täi näiteks piiriäärsetel aladel tegutsevad abipolitseinikud, kes on kui lihast ja luust GPS seadmed, kel piirkond pimesi teada, sealsed inimesed ja teedki tuttavad. Sellistest abipiirivalvuritest on neil alades suur abi.

Kohtumise lõppedes tunnistas peadirektor, et vestlus juhatuse liikmetega oli konstruktiivne ning mõlemal osapoolel on sest palju tarkusi ja mõtteid kaasa võtta. Veel andis ta enne laiali minemist kogu juhatusele kaasa teadmise, et abipolitseinikud on organisatsioonis politseinikele võrdväärsed partnerid ja kolleegid, kes on muutunud politseitöö lahutamatuks ning väga tähtsaks osas. „Abipolitseinikud ei täita mitte tühimikke mõnes patrullis või tööliinis, vaid nad on väga oluline osa kogu meie võrgustikust,“ ütles ta.

PPA peadirektor Elmar Vaher tänab abipolitseinike juubelisünnipäeva eel Eesti Abipolitseinike Kogu ja kõiki vabatahtlikke. „Tunnen uhkust teie üle ja kinnitan, et Politsei ja Piirivalveamet on koos teiega! Soovin teile kõigile õnne abipolitseinike veerandsaja täitumise puhul,“ lisas ta.

Ragne Keisk
PPA kommunikatsioonibüroo