Koostöös loome turvalisust

Uudised

24-01
2018

Ligi nelisada abipolitseinikku aitavad tagada Lõuna-Eestis turvalisuse

Ligi nelisada abipolitseinikku aitavad tagada Lõuna-Eestis turvalisuse
Reedel alustasid Lõuna prefektuuris tööd 13 uut abipolitseinikku. Praegu hoolitsevad Lõuna-Eesti heaolu ja turvalisuse eest lisaks korrakaitsjatele ka 347 vabatahtlikku, Eestis on abipolitseinikke kokku pisut üle tuhande. Vaid 22 protsenti abipolitseinikest on naised, ülejäänud mehed.


 
32 500,5 tundi tegid mullu abipolitseinikud Lõuna prefektuuris vabatahtlikku tööd. Ühtmoodi suureks abiks on vabatahtlikud nii ennetustegevuses, piirkondlikus politseitöös, patrullis, piirivalvelistes tegevustes, kaameravalves, maastikuotsingutel, migratsioonijärelevalves, arhiivitöödes kui ka teistes administreerivates tegevustes.

Noored ja keskealised

Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordinaator Rainer Rahasepp ütles, et inimeste huvi abipolitseiniku töö vastu järjest kasvab. “Noori huvitab politsei amet ja see kutsumus on paljudele väga südamelähedane,” rääkis Rahasepp. Ta lisas, et järjest enam noori läheb abipolitseiniku tööst inspireerituna Sisekaitseakadeemiasse korrakaitsjaks õppima. Suurt huvi elukutse vastu näitab ka see, et kui 2015. aastal sai kaheksast Lõuna prefektuuri abipolitseinikust päris politseinik, siis 2017. aastal on see arv tõusnud 20 korrakaitsjani.

Rahasepp ütles, et eristuvad kaks vanuseklassi, kes kõige enam abipolitseiniku ameti vastu huvi tunnevad, on noored ja siis umbes 40-aastased. Aga mitte ainult noored ei tee Lõuna prefektuuris vabatahtlikku tööd, on palju ka elukogenud keskealisi teenistuskaaslasi, kes tunnevad, et tahavad oma kodulinna turvalisemaks muuta ja sellele ise kaasa aidata. “Vabatahtlikud ei oota, et keegi midagi kogukonnas ära teeks, nad teevad ise,” kirjeldas Rahasepp.

Abipolitseinikuks saamiseks tuleb täita avaldusankeet ja seejärel läbida vestlus. Lisaks tuleb olla täisealine ning kriminaalkorras karistamata. Igale kandidaadile tehakse ka taustauuring. Rahasepa sõnul on tema aastate jooksul välja praakinud kaks inimest, kes valetasid oma mineviku kohta.


Südame soojus ja adrenaliin

Lõuna kandis kolm aastat vabatahtlikku tööd teinud Martin Roostar ütles, et teda kutsusid abipolitseinikuks tuttavad. “Nad ütlesid, et ma sobiksin sinna väga hästi,” rääkis ta. Roostar tunneb rõõmu, et abipolitseinikke võetakse võrdsete kolleegidena. Roostari sõnul on põnevaid kogemusi abipolitseinikuna kahte tüüpi, ühed on sellised, mis teevad südame soojaks ja teised on adrenaliinirohked.

Üks Roostari lemmikuid üritusi on helkurikõnd. “Noored ise hoolitsevad linna turvalisuse eest ja jagavad helkureid neile kellel veel pole, need inimesed, kellel on helkur olemas, saavad šokolaadi,” kirjeldas ta. Üks adrenaliinirohkemaid päevi oli Martin Roostari jaoks Tallinnas aastavahetusel korra tagamine ja patrullimine. “Massikaklused ikka võttavad korraks kõhedaks,” sõnas ta.

Abipolitseinik Roostar soovitab uutel ja vanadel kolleegidel olla aktiivsed ja mitte jääda vaid ühte valdkonda. Ta lisas, et peale patrulli on põnevad ka ennetustöö, koolitused ja pereüritused.