Koostöös loome turvalisust

Uudised

01-03
2016

Elmar Vaher: head politsei taasloomise aastapäeva!

Elmar Vaher: head politsei taasloomise aastapäeva!
Täna täitub 25 aastat Eesti politsei taasloomisest. 1. märtsil 1991. aastal lõpetasid Eestis töö kõik miilitsastruktuurid ja tööd alustas Eesti politsei. Taasloodud Eesti politsei on veerandsajandi jooksul saavutanud tohutult palju, aga mis kõige olulisem - politsei on nende aastatega välja teeninud Eesti inimeste usalduse. Usaldust ei saa käskida ega nõuda, see ei tule jõu ega loosungitega, vaid ainult päriselt hoolides ning inimesi aidates. Teil, nagu ka kõigil kolleegidel, kes aastate jooksul politseis töötanud, on selle usalduse loomisel oma osa. Aitäh teile!

Ühiskonna usaldus on ka märk sellest, et Eesti politseid on läbi aastate üles ehitatud targalt ja südamega. Peadirektorina on mul au töötada organisatsioonis, mille juhid on - ka väga keerulistel aegadel - osanud ja julgenud teha õigeid otsuseid, et politsei teeniks oma rahvast professionaalselt, väärikalt ja avatult. Koos ühiskonna ootuste, vajaduste ja võimalustega on muutunud ka politsei.

Mõistagi ei saa areng täna olla enam sama kiire kui aastate eest ja edasiminek ei pruugi olla nii selgelt näha, aga huvitavaid, keerulisi ja „käegakatsutavaid" väljakutseid on meil ka praegu palju. Kui on räägitud sellest, kas 90ndad on tagasi, siis kuritegevuse osas kindlasti mitte, aga mõnes teises mõttes küll - ümbritsev keskkond muutub kiirelt, riik on avalikku teenistust vähendamas ning stabiilsuse asemel on pidevad muutused. Huvitav mõelda, et kui 90ndate keskel noore uurijana alustasin, oli tõsiseks väljakutseks võitlus teistsuguse kultuurilise taustaga kurjategijatega, kui armeenlaste, grusiinide ja tšetšeenide kuritegelikud ühendused omavahel veriseid võitlusi pidasid. Täna oleme Euroopa põgenikekriisi valguses küsimuse ees, kas meil tuleb tulevikus valmis olla olukorraks, kus peame tegelema erineva kultuurilise taustaga kurjategijatega ning ka täiesti uute kuriteoliikidega. Kui aga oleme täna targad ja nutikad, saame neid ohtusid ära hoida.

Uuringute järgi ütleb üle 90% inimestest, et elu Eestis on turvaline. Kuritegevust pidas mullu sügisel peamiseks riigi ees seisvaks probleemiks 5% inimestest, mis on Euroopa Liidu keskmisest kaks korda madalam. Eelmisel kümnendil oli samas uuringus just kuritegevus aasta-aastalt inimeste suurim mure ning 2006. aastal hindas kuritegevust kõige tõsisemaks probleemiks ligi 50% vastanutest. Kas see tähendab, et politseil on täna vähem tööd kui kümne aasta eest? Kindlasti mitte, kuid ühiskonna ootused meile on tõenäoliselt teistsugused. Kui kuritegevuse asemel muretsevad inimesed rohkem majanduse ja töötuse pärast, siis selles, et Eesti ettevõtluskeskkond oleks aus ja korruptsioonivaba ning inimesed julgeksid asutada ettevõtteid, on PPA-l tähtis roll, rääkimata migratsioonist, mille pärast muretsevad viimase uuringu järgi Eesti inimesed kõige enam.

Head kolleegid!

Kohtudes teiste riikide kolleegidega võime selja sirgu lüüa, olgu nad Ida- või Lääne-Euroopast, olgu kohtumine Europolis või Frontexis. Jõuda kõigest ühe inimpõlve jagu aastatega tasemele, kus meie professionaalsus, varustus ega väljaõpe ei jää naljalt alla mitte kellelegi, on tõsine saavutus. Eestlane on juba kord enesekriitiline ja muidugi tahaksime kõike veel palju paremini ja kiiremini, aga meil on palju, mille üle uhke olla. Tänasel aastapäeval võiksime küll taasloodud Eesti politsei 25 aastale tagasi vaadates tunda rõõmu ja uhkust ning muidugi hea sõnaga mõelda kõigist kolleegidest, kes selle nimel on pingutanud. Suur aitäh teile ja head politsei taasloomise aastapäeva!

Elmar Vaher
PPA peadirektor