Koostöös loome turvalisust

Uudised

20-04
2016

22 aastat abipolitseiniku seadust

Täna 1994. aastal võttis Riigikogu vastu abipolitseinike seaduse, millega loodi kaasaegsed alused vabatahtlike kaasamiseks politseitöösse.

Täna 1994. aastal võttis Riigikogu vastu abipolitseinike seaduse, millega loodi kaasaegsed alused vabatahtlike kaasamiseks politseitöösse.

Toona, erinevalt tänapäevast, oli abipolitseiniku ülesandeks jälgida ka heakorra- ja keskkonnanõuete täitmist ning tarbijakaitsenõuetest kinnipidamist kuid seadus ise oli palju üldsõnalisem sisaldades kokku 16 paragrahvi.

Esimese abipolitseinike seaduse asendas 2010. aastal uus seadus, mis kehtib siiani ja mille loomise protsessis osalesid juba ka abipolitseinikud ise. Need abipolitseinikud asutasid hiljem juba ka Eesti Abipolitseinike Kogu, et abipolitseinike hääl neid puudutavates küsimustes edaspidi veelgi selgemalt kõlaks.