Koostöös loome turvalisust

Uudised

September 2020

Lääne prefektuur moodustab abipolitseinike rühma, kelle ülesandeks on toetada politseid ressursimahukatel sündmustel.