Koostöös loome turvalisust

Uudised

Jaanuar 2019

Möödunud aastal panustasid abipolitseinikud üle Eesti turvalisuse tagamiseks pea 100 000 töötundi, seejuures kasvas oluliselt ennetustegevusele kulutatud töömaht.

Pakasega seoses kutsub politsei üles märkama inimesi, kes võivad olla külmumisohus.

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 28. jaanuariks.