Koostöös loome turvalisust

Millised on nõuded abipolitseinikule?

Nõuded abipolitseiniku kandidaadile:

 • vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik
 • omab vähemalt põhiharidust
 • oskab eesti keelt vähemalt B2-tasemel
 • ei ole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo eest
 • ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest
 • ei ole kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav
 • ei ole jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal töötamise õigust
 • ei ole sõltuvuses alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest või kes ei ole psüühikahäirega, raskekujulise isiksuse- või käitumishäirega
 • ei ole sellise tervisehäirega, mis takistab tal abipolitseiniku ülesannete täitmist
 • oma käitumise poolest sobib abipolitseiniku ülesandeid täitma ning kelle käitumine või eluviis ei ohusta tema enda ega teise isiku turvalisust
 • vastab abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele, mida kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega

Vaata lisaks