Koostöös loome turvalisust

Ühistegevused

Ühistegevused

  • Abipolitseinikke kaastakse lisaks politsei tegevusse osalemisele erinevatele spordi- ,vabaaja- ning organisatsioonikultuuri üritustele.
  • Pidulike aktustega tähistatakse jaanuaris kodakondsuse- ja migratsioonivaldkonna aastapäeva, veebruaris Eesti Vabariigi aastapäeva, novembris tähistatakse ühiselt piirivalve ja politsei aastapäeva.
  • Parimate väljaselgitamiseks viiakse suvel läbi abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlused.
  • Aastaringselt toimuvad erinevaid spordivõistlused - kergejõustik, korvpall, krossijooks, laskmine, orienteerumine, sisejalgpall, sulgpall, suusatamine, ujumine, võrkpall, millest on võimalik osa võtta ka abipolitseinikel.
  • Lisaks korraldatakse prefektuurides ja politseijaoskondades suve- ja talvepäevi ning teisi huvitavaid üritusi.
  • Igas prefektuuris viiakse vastavalt võimalustele läbi spetsiaalselt abipolitseinikele suunatud vabaaja tegevusi nagu näiteks väljasõidud, motivatsioonikoolitused jne.
  • Vähemalt kord aastas toimub abipolitseinike tänuüritus ning parimaid abipolitseinike tunnustatakse politseiliste ergutustega, alates 2013. aastast valitakse igas politseiajaoskonnas aasta parim abipolitseinik.