Koostöös loome turvalisust

Kuidas abipolitseinikuks saada?

Piirkondlikud kontaktid

Kui Sa soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma piirkonna koordinaatoriga ja saada vajaminevad andmed ning dokumendid oma piirkonna personalitöötajale.

 • Põhja prefektuuri personalitöötaja
  Tiia Arro
  telefon: 612 4352, 5477 0494
  e-post: ...

 • Lõuna prefektuuri personalitöötaja
  Aire Simson
  telefon: 5308 2403
  e-post: ...

 • Lääne prefektuuri personalitöötaja
  Mariann Nurmeste-Isand
  telefon: 444 6427, 5345 4746
  e-post: ...

 • Ida prefektuuri personalitöötaja
  Signe Jõeäär
  telefon: 337 2242, 5322 9849
  e-post: ...

 • Ida prefektuuri koordinaator
  Sigrit Hang
  telefon: 337 2352
  e-post: ...

 • Lõuna prefektuuri koordinaator
  Lauri Tamm
  telefon: 746 8555
  e-post: ...

 • Lääne prefektuuri koordinaator
  Malle Leetsar
  telefon: 444 6435
  e-post: ...

 • Põhja prefektuuri koordinaator
  Katrin Link
  telefon: 612 4010
  e-post: ...

Abipolitseinikuks saamiseks ja koolitusele registreerimiseks:

 • esita kõik vajalikud dokumendid
 • läbi taustakontroll
 • tule kutsesobivusvestlusele
 • soorita füüsiline katse.

Abipolitseinikuks astumise ankeet ja taotlus

Esmalt täida abipolitseiniku ankeet ja taotlus.

Abipolitseinikuks astumise ankeet (PDF, arvutis täitmiseks)

Abipolitseinikuks astumise ankeet (PDF, paberil täitmiseks)

Abipolitseinikuks astumise sooviavaldus/taotlus (PDF, arvutis ja paberil täitmiseks)

Ankeedi ja taotluse võib täita arvutis ja digiallkirjastada ning saata seejärel oma elukohajärgse prefektuuri personalitöötaja e-posti aadressile.

Välja prinditud ja täidetud dokumendid too endale lähimasse politseimaja infolauda.

Palume esitada kõik nõutud dokumendid (ankeet, sooviavaldus/taotlus ja allpool loetletud dokumendid) ühe korraga, see kiirendab sooviavalduse läbivaatamise ja kontrollimise protsessi.

Ankeedi põhjal tehakse taustakontroll ning seejärel teavitame, kas oled abipolitseinikuks sobilik.

Vajalikud dokumendid:

 • haridust tõendava dokumendi koopia, kui andmed ei ole Eesti Hariduse Infosüsteemis
 • tervisetõend (abipolitseiniku tervisetõendi väljastab perearst)
 • iseloomustus tööandjalt või õppeasutuselt või soovitus politseiametnikult või abipolitseinikult
 • eesti keele tasemetunnistuse koopia, kui haridus ei ole omandatud eesti keeles ja kui andmed ei ole Eksamite Infosüsteemis

Füüsiline katse

Soorita omal vabal valikul üks füüsiline katse:

 • 3000 m jooks – 25.00 minutit
 • 500 m ujumine – 16.00 minutit
 • 6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34.00 minutit.

Kui oled edukalt läbinud taustakontrolli, kutsesobivusvestluse, sooritanud füüsilise katse ja esitanud kõik vajalikud dokumendid, siis vormistame sind abipolitseiniku kandidaadiks ja jääd ootama esimese astme väljaõpet. Esimese astme õpe kestab vähemalt 40 tundi ning lõpeb arvestusega ja seejärel vormistame sind abipolitseinikuks.

Vaata lisaks