Koostöös loome turvalisust

Kuidas abipolitseinikuks saada?

Piirkondlikud kontaktid

Kui soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma piirkonna koordinaatoriga.

 • Ida prefektuur
  Sigrit Hang
  telefon: 337 2352
  e-post: Sigrit.Hang@politsei.ee

 • Lõuna prefektuur
  Ly Brikkel
  telefon: 730 8753
  e-post: ly.brikkel@politsei.ee

 • Lääne prefektuur
  Malle Leetsar
  telefon: 444 6435
  e-post: malle.leetsar@politsei.ee

 • Põhja prefektuur
  Katrin Link
  telefon: 612 4010
  e-post: katrin.link@politsei.ee

Abipolitseinikuks saamiseks ja koolitusele registreerimiseks:

 • esita vajalikud dokumendid
 • läbi taustakontroll
 • tule kutsesobivusvestlusele
 • soorita füüsiline katse.

Abipolitseinikuks astumise ankeet ja taotlus

Esmalt täida abipolitseiniku ankeet ja taotlus.

Abipolitseinikuks astumise ankeet.

Ankeedid võib täita arvutis ja digiallkirjastada ning saata seejärel oma elukohajärgse prefektuuri koordinaatori e-posti aadressile.

Välja prinditud ja täidetud dokumendid too endale lähimasse politseimaja infolauda.

Ankeedi põhjal tehakse taustakontroll ning seejärel teavitame, kas oled abipolitseinikuks sobilik.

Vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • tervisetõend (abipolitseiniku tervisetõendi väljastab perearst)
 • digifoto (sobib ID-kaardi foto, mille saad alla laadida ID tarkvara DigiDoc versioonis, vaata www.id.ee )
 • iseloomustus tööandjalt või õppeasutuselt või soovitus politseiametnikult
 • eesti keele tasemetunnistuse koopia, kui haridus ei ole omandatud eesti keeles
 • mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu tõendava dokumendi koopia (juhiloa olemasolul)
 • relvaloa koopia (kui on olemas kehtiv relvaluba).

Füüsiline katse

Soorita omal vabal valikul üks füüsiline katse:

 • 3000 m jooks – 25.00 minutit
 • 500 m ujumine – 16.00 minutit
 • 6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34.00 minutit.

Kui oled edukalt läbinud taustakontrolli, kutsesobivusvestluse, sooritanud füüsilise katse ja esitanud kõik vajalikud dokumendid, siis vormistame sind abipolitseiniku kandidaadiks ja jääd ootama esimese astme väljaõpet. Esimese astme õpe kestab vähemalt 40 tundi ning lõpeb arvestusega ja seejärel vormistame sind abipolitseinikuks.

Vaata lisaks