Koostöös loome turvalisust

Kuidas abipolitseinikuks saada?

Piirkondlikud kontaktid

Kui Sa soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma piirkonna koordinaatoriga ja saada vajaminevad andmed ning dokumendid oma piirkonna personalitöötajale.

 • Lääne ja Lõuna prefektuuri personalitöötaja
  Mariann Nurmeste-Isand
  telefon: 444 6427
  e-post: ...

 • Põhja ja Ida prefektuuri personalitöötaja
  Anneli Ristlaan
  telefon: 612 5404
  e-post: ... ​​​

 • Ida prefektuuri koordinaator
  Sigrit Hang
  telefon: 337 2352
  e-post: ...

 • Lõuna prefektuuri koordinaator
  Ly Brikkel
  telefon: 730 8753
  e-post: ...

 • Lääne prefektuuri koordinaator
  Malle Leetsar
  telefon: 444 6435
  e-post: ...

 • Põhja prefektuuri koordinaator
  Katrin Link
  telefon: 612 4010
  e-post: ...

Abipolitseinikuks saamiseks ja koolitusele registreerimiseks:

 • esita kõik vajalikud dokumendid
 • läbi taustakontroll
 • tule kutsesobivusvestlusele
 • soorita füüsiline katse.

Abipolitseinikuks astumise ankeet ja taotlus

Esmalt täida abipolitseiniku ankeet ja taotlus.

Abipolitseinikuks astumise ankeet (PDF, arvutis täitmiseks)

Abipolitseinikuks astumise ankeet (PDF, paberil täitmiseks)

Abipolitseinikuks astumise sooviavaldus/taotlus (PDF, arvutis ja paberil täitmiseks)

Ankeedi ja taotluse võib täita arvutis ja digiallkirjastada ning saata seejärel oma elukohajärgse prefektuuri personalitöötaja e-posti aadressile.

Välja prinditud ja täidetud dokumendid too endale lähimasse politseimaja infolauda.

Palume esitada kõik nõutud dokumendid (ankeet, sooviavaldus/taotlus ja allpool loetletud dokumendid) ühe korraga, see kiirendab sooviavalduse läbivaatamise ja kontrollimise protsessi.

Ankeedi põhjal tehakse taustakontroll ning seejärel teavitame, kas oled abipolitseinikuks sobilik.

Vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • tervisetõend (abipolitseiniku tervisetõendi väljastab perearst)
 • digifoto (sobib ID-kaardi foto, mille saad alla laadida ID tarkvara DigiDoc versioonis, vaata www.id.ee )
 • iseloomustus tööandjalt või õppeasutuselt või soovitus politseiametnikult
 • eesti keele tasemetunnistuse koopia, kui haridus ei ole omandatud eesti keeles
 • mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu tõendava dokumendi koopia (juhiloa olemasolul)
 • relvaloa koopia (kui on olemas kehtiv relvaluba)
 • seoses Covid-19 pandeemiaga ja vastavalt PPA töökorralduse reeglitele on kohustuslik esitada vaktsineerimise tõend.

Füüsiline katse

Soorita omal vabal valikul üks füüsiline katse:

 • 3000 m jooks – 25.00 minutit
 • 500 m ujumine – 16.00 minutit
 • 6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34.00 minutit.

Kui oled edukalt läbinud taustakontrolli, kutsesobivusvestluse, sooritanud füüsilise katse ja esitanud kõik vajalikud dokumendid, siis vormistame sind abipolitseiniku kandidaadiks ja jääd ootama esimese astme väljaõpet. Esimese astme õpe kestab vähemalt 40 tundi ning lõpeb arvestusega ja seejärel vormistame sind abipolitseinikuks.

Vaata lisaks