Koostöös loome turvalisust

Koostööpartnerid

Eesti Abipolitseinike kogu on 2011. aastal loodud iseseisev mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis tegutsevaid abipolitseinikke. Eesti Abipolitseinike Kogu tegeleb: abipolitseinikele suunatud koolituste ning ürituste korraldamise ja läbi viimisega, abipolitseinike esindamisega seadusloomes ning abipolitseinikele õigusabi tagamisega.

Siseministeeriumi roll abipolitseinike tegevuse toetamisel on tagada politseile vabatahtlike kaasamiseks piisavat ressurssi ja seda kindlustavat õiguskeskkonda. Samuti juhib ministeerium tegevusplaanide elluviimist ja tegeleb õigusaktide analüüsi ja muutmisega.

Sisekaitseakadeemia viib valikainena läbi sisekaitselist eelkutseõpet keskkooliõpilastele partnergümnaasiumitega üle Eesti. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Eelkutseõpe jaguneb kahte rühma: 1) politsei- ja piirivalve valdkonna erialad; 2) päästetegevuse valdkonna erialad.

Vabatahtlike värav on loodud vabatahtliku tegevuse tutvustamiseks. Sealt leiad uudiseid, nõuandeid, analüüse, vabatahtlike muljeid ning võimalusi vabatahtlikuna tegutsemiseks.